Kreditvärdighet

Om du någon gång ansökt om exempelvis ett privat lån, tecknat ett abonnemang eller anmält ditt intresse för en hyresrätt så har du förmodligen hört om begreppet ”kreditvärdighet”. Det är däremot inte alla som förstår innebörden av vad kreditvärdighet är. En persons kreditvärdighet indikerar hur personens ekonomiska situation är.

Det är således därför som långivare, telefonoperatörer eller hyresvärdar är intresserade av att veta din kreditvärdighet i och med att de vill ta reda på ifall du som intressent har råd med ett visst åtagande. Du bedöms efter en kreditvärdighet skala där du kan ha kreditvärdighet hög, kreditvärdighet medel eller kreditvärdighet låg. Ju högre kreditvärdighet, desto större sannolikhet att få ett bra privatlån.

Det är inte helt lätt att förstå innebörden av kreditvärdighet. Det finns många bakomliggande parametrar som påverkar huruvida man har en hög eller låg kreditvärdighet. Vidare finns det flera olika situationer, utöver att till exempel ta ett privatlån, där din kreditvärdighet spelar stor roll. För att underlätta för dig har vi därför sammanställt den här guiden, så att du på ett enkelt sätt ska få så god överblick och inblick i begreppet som möjligt.

Jämför och ansök om privatlån nu!

Bakgrund

Varje dag ingår vi olika typer av avtal. Det är allt ifrån att köpa mjölk i mataffären, till att åka buss till jobbet eller att teckna ett nytt mobilabonnemang. Det kan verka konstigt att benämna dessa olika vardagshändelser som att man ingår avtal, men det är precis vad man gör.

I mataffären ingår du ett avtal med butiken om att få ett paket mjölk i utbyte mot 10 kronor, på bussen ingår du ett avtal med busschauffören om att få åka med bussen vid uppvisande av busskortet och när du tecknar abonnemang ingår du ett avtal om att du får ringa/smsa hur mycket du vill i utbyte mot att du betalar en viss summa varje månad under en specifik tidsperiod framöver. Dessa avtal skiljer sig åt på flera olika sätt och för att ingå en viss typ av avtal så ställs det krav på att du som konsument uppfyller en viss nivå på kreditvärdighet skala.

Kreditvärdighet

Om man köper en liter mjölk i den närliggande matbutiken så ställs det sällan några högre krav på dig än att du ska betala 10 kronor för att erhålla mjölken. Köper du däremot ett busskort så är åtagandet större. Där krävs det att du betalar en relativt hög summa för att sedan få använda en viss tjänst under en viss angiven tidsperiod. Utöver det höga beloppet ställs dock i regel inga andra krav.

Om du däremot ska teckna ett nytt mobilabonnemang så är situationen en annan. I och med att abonnemanget är ett åtagande som innebär att du får disponera något innan betalningen erläggs så måste telefonoperatören vara säker på att du har möjlighet att betala i framtiden. Tecknar du ett mobilabonnemang så får du nämligen allt som oftast rätt att använda en mobil samt ringa och smsa under en månads tid för att därefter få en räkning som sammanställer det du använt under den senaste månaden.

Systemet är upplagt på det sättet i och med att telefonoperatören inte kan förutspå hur din framtida användning kommer se ut. För att kunna försäkra sig om att du som tecknar abonnemanget kommer kunna betala för ditt åtagande så utgår denne från din kreditvärdighet.

Kreditvärdigheten indikerar hur god din ekonomiska situation är. Att se till kreditvärdigheten är ett sätt för företaget som tillhandahåller en viss tjänst eller produkt att fastställa om du kommer kunna betala för det du köper. Detta är som sagt vanligt förekommande när det kommer till produkter eller tjänster som sträcker sig över en längre tidsperiod och som du som konsument betalar för i efterhand.

Däremot spelar kreditvärdigheten ingen roll om du erlägger betalningen för en tjänst eller produkt innan du brukar den. I det fallet finns det nämligen inget självändamål för företaget att veta hur din ekonomiska situation är så länge du kan betala för det du köper. Kan du inte betala får du heller inte varan.

Det är svårt att konkretisera exakt vilka situationer som kreditvärdigheten spelar roll, men en tumregel kan i alla fall vara att kreditvärdigheten är viktig avseende alla åtaganden som du förbrukar först och betalar för i efterhand.

Vidare är det svårt att säga exakt vad som utgör en god kreditvärdighet i och med att det är många faktorer som spelar in. De grundläggande faktorerna är givetvis vilken inkomst, vilka utgifter och vilka skulder personen i fråga har. Kombinationen av de ovanstående ger en bild av hur den månatliga ekonomin ser ut för en person. Övriga faktorer som också spelar in i avgörandet av kreditvärdigheten är ens livssituation i övrigt. Parametrar som hur gammal man är, om man har familj och vart man bor är andra exempel på avgörande delar i bedömningen av en persons kreditvärdighet.

Med andra ord är kreditvärdigheten väldigt dynamisk och flexibel. Det innebär att kreditvärdigheten justeras i samband med att ens liv i stort ändras och utvecklas. Detta är väldigt positivt i och med att det ger möjlighet för alla att påverka sin egen kreditvärdighet till det bättre. Det innebär dock också att kreditvärdigheten kan försämras ifall man gör felaktiga beslut.

Kreditvärdigheten fastställs efter att det gjorts, eller tagits som man också uttrycker det, en kreditupplysning. Kreditupplysningar brukar slarvigt nog kallas för UC. Detta beror på att majoriteten av kreditupplysningarna som görs genomförs av just UC. UC är förkortningen på Upplysningscentralen, vilket är den centrala organisationen för kreditupplysningar.

Alla som ansöker om ett privatlån eller ett bolån får sin kreditupplysning genomförd av Upplysningscentralen. Det finns dock andra kreditupplysningsföretag, eller kreditinformationsföretag som det också kallas. Dessa andra aktörer genomför dock kreditupplysningar när det gäller exempelvis mindre lån som snabblån eller små privatlån, kreditkort och abonnemang.

Kreditvärdighet

Om UC och kreditregister

Upplysningscentralen har ett register över din historik. I historiken ingår allt som kan vara värt för framtida borgenärer att känna till. Det är alltifrån hur många gånger du ansökt om privatlån till hur många gånger det gjorts en kreditupplysning på dig samt eventuella betalningsanmärkningar. I kreditupplysningen framgår således din kreditvärdighet samt all nödvändig information som är relaterad till detta. Allt för att borgenären ska kunna göra en så god bedömning av dig som möjligt. Upplysningscentralens register är som sagt tillgängligt för borgenärer. Däremot är andra kreditupplysningsföretags register inte tillgängliga för alla. Inte heller sparas det någon historik i dessa register. Mer om detta längre ned.

Ansök om privatlån från populära långivare

Kreditvärdighetsskala

Upplysningscentralen har sedan en kreditvärdighetsskala som din kreditvärdighet rankas utifrån. Skalan går från 0% till 100%. Ju längre ner man hamnar på kreditvärdighet skalan, desto bättre. Den bästa ranking man kan ha är 0,1%. Har man en så pass låg rankning så finns det i stort sett ingen risk att man blir nekad vid en ansökan om ett privatlån, ett kreditkort, en lägenhet eller liknande.

I alla fall inte nekad till följd av dåliga ekonomiska förhållanden. En annan skala som används är AAA till D. AAA är det bästa för att sedan följas av AA, A, BBB, BB och så vidare. AAA indikerar att man har extremt god kapacitet att möta finansiella åtaganden medan D indikerar på betalningsinställelse. Vilken av dessa skalor som används varierar i utsträckning beroende på vilket kreditinformationsföretag det är som genomför kreditupplysningen.

Upplysningscentralen använder dock den förstnämnda, vilken också ger en mer precis bild av din kreditvärdighet. Här nedan följer nu ett antal exempel på kunder inom olika ramar av kreditvärdighet skalan.

 • Kreditvärdighet hög

  • En person som har en fast inkomst, få privatlån och snabblån, äger en bostadsrätt och har familj är ett exempel på en person med kreditvärdighet hög. Den här personen har för det första en säker inkomstkälla som överstiger utgifterna varje månad. Med andra ord finns det utrymme för privatlån eller krediter. Vidare är det en väldigt stabil livssituation i och med att denne har en familj och äger en egen bostadsrätt. Risken för några större livsförändringar är således låg.
 • Kreditvärdighet medel

  • Ett exempel på en person med kreditvärdighet medel är till exempel någon som visserligen har en fast inkomst men även samlat på sig ett större antal privatlån samt bor i hyresrätt, vilket leder till stora utgifter. Marginalerna för ytterligare fasta månadsutgifter är låg och det faktum att personen redan har flera privatlån gör att långivarna inte är särskilt benägna att bevilja ytterligare ett.
 • Kreditvärdighet låg

  • Någon med kreditvärdighet låg har förmodligen tecknat ett flertal snabblån, smslån och mindre krediter. Vidare kanske personen redan har ett större privatlån samt flera betalningsanmärkningar. Utöver detta kanske personen jobbar deltid eller är timanställd samt bor i en dyr andrahandslägenhet. Med dessa förutsättningar är risken stor för att personen inte kommer kunna hantera nya ekonomiska åtaganden, vilket leder till en låg kreditvärdighet.

Kreditvärdighet

Manuell kreditprövning

Det kan vara så att en persons kreditvärdighet inte ger en rättvisande bild av personens ekonomiska förhållanden. Anledningarna till detta kan vara flera. Bland annat kan det vara så att personen i fråga har ett register innehållandes en eller flera betalningsanmärkningar, med en låg skuldsättningsgrad samt en hög inkomst i övrigt. De goda ekonomiska förutsättningarna till trots så kommer utfallet vara att personen i fråga har en låg kreditvärdighet till följd av betalningsanmärkningarna i kreditupplysningsregistret.

Betalningsanmärkningar är en indikation på att en person skött ett ekonomiskt åtagande så pass undermåligt att ärendet har gått till Kronofogden. Exakt vad betalningsanmärkningar är och hur de uppkommer ska vi gå igenom lite senare i inlägget. Betalningsanmärkningar påverkar ditt ekonomiska anseende så pass negativt att de kan ge långtgående konsekvenser flera år framöver trots en god ekonomi.

Vet du med dig att du har en god ekonomi och har möjlighet att klara av ett visst ekonomiskt åtagande trots en kreditvärdighet som inte håller måttet kan du be om en så kallad manuell kreditprövning. En manuell kreditprövning innebär att borgenären i fråga väger in andra parametrar som det inte tas hänsyn till vid genomförande av en sedvanlig kreditupplysning.

Ett bra exempel är just om du till exempel har slarvat med en telefonräkning en gång så till den milda grad att den kommit till Kronofogden så att du fått en betalningsanmärkning till följd av detta. Borgenären kanske nekar din ansökan vid en första anblick eftersom betalningsanmärkningen spelar så pass stor roll.

Uppvisar du en god ekonomi i övrigt kan du dock få din ansökan om t.ex. privatlån beviljad vid en manuell kreditprövning. Din kreditvärdighet kanske är bättre än registret och historiken påvisar med andra ord.

Jämför räntor på privatlån

Betalningsanmärkningar

Vad är då betalningsanmärkningar? Betalningsanmärkningar är en anmärkning som belastar ditt kreditregister om du underlåter att reglera en skuld. Skulden behöver inte vara direkt kopplad till privatlån, utan kan vara för vilken räkning eller faktura som helst. Betalningsanmärkningar är något som utfärdas av upplysningsföretagen, så som Upplysningscentralen. Många tror dock att det är Kronofogden som utfärdar dessa anmärkningar, vilket är felaktigt. Betalningsanmärkningen är däremot nära relaterad till Kronofogden på så sätt att kreditupplysningsföretagen ger dig betalningsanmärkningen i samband med att det uppkommer en skuld hos Kronofogden. Mot bakgrund av detta kan det således vara lätt att blanda ihop begreppen och instanserna.

Kronofogden

Kronofogden är den myndighet i Sverige som har ansvar för skulder. Till Kronofogden skickas skulder och betalningsärenden som inte kunnat regleras och lösas av den ursprungliga borgenären eller inkassoföretag. Kronofogden har andra befogenheter och behörigheter än vad de andra två parterna har och kan därför ta till andra medel för att driva in skulderna.

Om ett betalningsföreläggande skickas till Kronofogden så öppnas det upp ett skuldkonto hos myndigheten. På skuldkontot samlas sedan alla förfallna skulder som måste regleras, alltså betalas. Du har i princip inte möjlighet att teckna några nya privatlån eller krediter under tiden som det finns en balans på det här skuldkontot.

Kolla din kreditvärdighet

Du har möjlighet att kolla upp din egen kreditvärdighet på ett väldigt enkelt och smidigt sätt. På Upplysningscentralens hemsida har du möjlighet att beställa en kreditupplysning avseende dig själv för att på så sätt kolla kreditvärdighet. Kreditupplysningen kan göras mot en mindre ersättning om ca. 20 kronor.

Att göra en kreditupplysning på sig själv kan dock vara en klok idé om man står i begrepp att ta exempelvis ansöka om ett privatlån. Genom att göra en kreditupplysning får du reda på din kreditvärdighet och kan således fastslå huruvida det är möjligt eller ej att ta ett lån. Med en för låg kreditvärdighet är risken stor att låneansökan blir nekad, vilket påverkar dig negativt i framtiden.

Att få en ansökan nekad kan nämligen i sig leda till en försämrad kreditvärdighet.

För många kreditupplysningar – Försämrad kreditvärdighet

Som ovan nämnts så styrs kreditvärdigheten av en mängd olika faktorer. En av dessa faktorer, som man förmodligen inte tänker på direkt är att kreditvärdigheten påverkas av antalet kreditupplysningar som görs. Har det gjorts många kreditupplysningar på en själv så påverkar detta ens kreditvärdighet.

Flertalet kreditupplysningar är nämligen en indikation på att man till exempel sökt om flertalet privatlån eller krediter som antingen blivit nekade, eller inte räckt till, varför man sökt om nya privatlån eller krediter vilket krävt nya kreditupplysningar.

Låna utan UC

Det finns möjlighet att låna utan UC, om man med UC menar en kreditupplysning via Upplysningscentralen. Alla långivare använder sig nämligen inte av just Upplysningscentralens tjänster när det gör kreditupplysningar. Flertalet använder sig av andra kreditupplysningsföretag som exempelvis Bisnode eller Creditsafte.

Fördelen med dessa företag är att kreditupplysningar som görs via dem inte sparas i kreditupplysningsregistret och påverkar således inte heller din kreditvärdighet. Mot bakgrund av detta är det därför i många fall fördelaktigt att låna utan UC. Värt att notera är dock att alternativa kreditupplysningsföretag endast används för lån som avser mindre belopp så som snabblån eller smslån.

För privatlån eller bostadslån går det inte att låna utan UC utan där måste kreditupplysningen ske genom just Upplysningscentralen.

Använd låneförmedlare för att ansöka om privatlån

Det finns sätt att komma runt problematiken med för många kreditupplysningar hos UC. Att ta snabblån och smslån är ett sätt, i och med att kreditupplysningar för dessa lån görs hos alternativa kreditupplysningsföretag, men det är sällan det är ett tillräckligt alternativ. Det bästa sättet är att använda sig av förmedlingstjänster.

I dagsläget finns det ett stort antal förmedlare som inriktat sig på privatlån och krediter, det kan därför vara en god idé att jämföra privatlån. Låneförmedlarna och kreditförmedlarna samarbetar med en mängd olika banker och kreditinstitut. När du kontaktar en låneförmedlare i syfte att ta ett lån så kommer låneförmedlaren att ta en kreditupplysning på dig. Detta är precis som vanligt vid en låneansökan med andra ord.

Skillnaden är dock att det endast tas en kreditupplysning på dig när du söker via en låneförmedlare, även om du får erbjudanden från flera olika banker och kreditinstitut. Du optimerar alltså ditt lånsökande genom att använda dig av en förmedlingstjänst! Dessutom så jämför förmedlarna också de olika långivarna mellan varandra och erbjuder dig de bästa tänkbara räntorna på marknaden sett till dina förutsättningar.

Jämförelsetjänster

Om du inte vill använda dig av förmedlingstjänster utan välja långivare för privatlån helt på egen hand så finns det smarta tjänster även för detta. Vet du med dig att du har en god kreditvärdighet och möjlighet att få privatlån hos de allra flesta långivare så behöver du kanske bara göra en låneansökan för att sedan få lånet beviljat. I så fall kan du välja långivare lite friare på egen hand.

Till din hjälp finns då olika jämförelsetjänster som exempelvis här på lånapengar.com där vi sammanställer de olika långivarnas villkor så att du enkelt kan jämföra lånen på egen hand och välja det alternativ som passar dig bäst.

Sammanfattning

 • Kreditvärdighet är en indikation på din ekonomiska status
 • Borgenärer ser till din kreditvärdighet för att bedöma din betalningsförmåga
 • Det är viktigt att ha en bra kreditvärdighet för att exempelvis ta ett privatlån
 • Kreditvärdigheten ger inte alltid en helt korrekt bild
 • Kreditvärdigheten påverkas av din livssituation
 • Du har möjlighet att själv kunna ändra din kreditvärdighet till det bättre/sämre